Tarasy Krzekowo

Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Tarasy Krzekowo w Szczecinie

 Dla prywatnego inwestora wykonujemy uzbrojenie terenu w niezbędne sieci - wodociągową wraz z przyłączami do budynków, kanalizację sanitarną i deszczową. Teren jest nawodniony i wymaga obniżenia poziomu wody igłofiltrami. Najtrudniejszym zadaniem jakie nas czeka będzie niewątpliwie posadowienie podziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności 300 m3.

 

Back to top