ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. spółka z o.o. została założona w roku 2012.

Przedmiotem działalności firmy są roboty towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu w zakresie:

  • kanalizacji
  • uzbrajania terenu pod zabudowę
  • robót drogowych
  • budowy chodników
  • robót ziemnych
  • małej architektury
  • zagospodarowania terenu - trawniki, zieleń niska i wysoka, place zabaw, boiska sportowe
  • izolacje poziome i osuszanie fundamentów
czytaj więcej

Nasza wizja

Dążymy do bycia liderem na rynku budownictwa infrastrukturalnego w województwie zachodniopomorskim. Nasze usługi wykonujemy terminowo, dbając o jakość i efektywność kosztową.

Szczególną uwagę przykładamy do organizacji pracy na budowie, BHP i satysfakcji klienta. 

Nasza misja

Chcemy być innowacyjnym przedsiębiorstwem na rynku usług budowlanych.

Dążymy do zadowolenia naszych klientów wspierając ich sukces. Budujemy w oparciu o najwyższe standardy. 

Back to top