Nasze usługi

Oferujemy szeroki zakres wszelkiego rodzaju robót ziemnych. Wykonujemy wykopy pod fundamenty, wymiany gruntów oraz budowy nasypów. W razie potrzeby ukształtujemy oraz zniwelujemy wybrany teren wraz z umocnieniem skarp i wyprofilowaniem rowów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu prace przeprowadzamy w szybkim tempie, dbając o termin realizacji. Z nami masz pewność, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas.

Wykonujemy odwadnianie wykopów za pomocą pomp próżniowych i igłofiltrów. Nasi wykwalifikowani pracownicy odwodnią prawie każdy wykop. Posiadamy własne zestawy igłofiltrowe i jesteśmy w stanie odwadniać wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki i obiekty budowlane oraz wąskoprzestrzenne pod rurociągi lub kable.

 

Oferujemy kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W razie potrzeby jesteśmy w stanie przygotować projekt i niezbędną dokumentację, wymaganą przez krajowe prawo. Następnie wykonujemy wszelkie prace budowlane związane z uzbrojeniem terenu takie jak sieć energetyczna, wodokanalizacyjna czy wewnętrzne drogi w strefie. Działamy kompleksowo i profesjonalnie. 

Jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku podejmujemy się generalnego wykonawstwa na inwestycjach  Podejmujemy się zleceń typu buduj jak i zaprojektuj i buduj. Przeprowadzamy cały proces budowlany, zaczynając od projektu i niezbędnych pozwoleń, aż po jego realizację i późniejszą obsługę gwarancyjną. Swoje prace realizujemy zgodnie z harmonogramem, po szczegółowych rozmowach i konsultacjach z inwestorem. Oferujemy najwyższe standardy usług, a innowacyjność łączymy z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz bezpieczeństwem na budowie.

Jedną z naszych specjalizacji jest budowa dróg i ciągów pieszorowerowych o różnych rodzajach nawierzchni. Realizujemy drogi z nawierzchni gruntowych, kostki kamiennej i betonowej jak i nawierzchnie asfaltowe. Bogate doświadczenie w tym zakresie sprawia, że jakość naszych prac stoi na najwyższym poziomie. Realizujemy inwestycje zarówno dla instytucji publicznych (drogi miejskie) jak i prywatnych inwestorów m. in. drogi osiedlowe, place manewrowe czy parkingi.  

Wieloletnie doświadczenie w budowaniu sieci kanalizacji i wodociągów pozwala nam działać błyskawicznie i profesjonalnie. Budujemy sieci kanalizacyjne i wodociągowe zgodnie z warunkami technicznymi i projektem. Budujemy oczyszczalnie ścieków, przepompownie tłocznie - jesteśmy w stanie zaprojektować je od podstaw i wykonać lub zbudować zgodnie z dostarczonym projektem. Kompleksowa obsługa to to, co nas wyróżnia na tle konkurencji. Zawsze działamy terminowo i na czas, biorąc pod uwagę potrzeby klienta.

To zazwyczaj ostatni z etapów inwestycji budowlanej, ale wcale nie najmniej ważny! W ramach potrzeb jesteśmy w stanie przygotować wszystko, czego sobie zapragnie klient – zaczynając od ogrodzenia terenu, przez nasadzenia, a na elementach małej architektury kończąc . Realizujemy tereny zielone, place zabaw, parki i tereny zielone wokół inwestycji przemysłowych.  

 

Back to top