Karol Dykowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku logistyka transportu, a także studiów podyplomowych z zakresu inwestycji budowlanych. Z branżą budowlaną związany od 2010 roku. 

Back to top