ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. spółka z o.o. została założona w roku 2012.

Przedmiotem działalności firmy są roboty towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu w zakresie:

 • kanalizacji
 • uzbrajania terenu pod zabudowę
 • robót drogowych
 • budowy chodników
 • robót ziemnych
 • małej architektury
 • zagospodarowania terenu - trawniki, zieleń niska i wysoka, place zabaw, boiska sportowe
 • izolacje poziome i osuszanie fundamentów

Kadra firmy składa się z pracowników z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie dzięki naszej firmie zatrudnienie znajduje około 20 osób. Firma posiada własny wyspecjalizowany sprzęt do wykonywania robót budowlanych. Prowadzimy także wynajem maszyn budowlanych.

Przez ponad dwadzieścia pięć lat istnienia ZRIB zrealizowaliśmy bardzo dużo różnorodnych inwestycji. Większość z nich realizowaliśmy dla samorządów oraz spółdzielni mieszkaniowych. Od kilku lat aktywnie współpracujemy z firmami prywatnymi przy inwestycjach komercyjnych. Inwestycje wykonujemy zarówno jako generalny wykonawca jak też jako podwykonawca na dużych kontraktach gdzie potrzebne są specjalistyczne umiejętności i fachowe wykonawstwo.

Do naszych klientów należą m.in. :

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb w Szczecinie
 • Gmina Miasto Szczecin
 • Gmina Miasto Świnoujście
 • Gmina Dobra
 • Gmina Goleniów
 • Calbud sp. z o.o.
 • Trasko sp. z o.o.
 • PPK sp. z o.o.
 • Budimex SA
 • Strabag sp. z o.o.

Właścicielami spółki są:  Karol Dykowski, Jan Dykowski, Łukasz Dykowski.

Back to top