2012

w tym roku dnia 17 grudnia przed notariuszem zawarta zostaje umowa spółki z o.o. ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. Udziałowcami są bracia Łukasz, Jan i Karol Dykowscy.

 

Back to top