Drenaż i kanalizacja ul. Rolna w Szczecinie

Wykonanie zewnętrznych instalacji wod-kan ul. Rolna w Szczecinie

 

Dla generalnego wykonawcy wykonujemy zewnętrzne instalacje obiektowe: wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wykonujemy również drenaż wkoło budynku i odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów.

Termin zakończenia: wiosna 2019

Back to top