Apartamentowiec w Międzywodziu

Wykonanie zewnętrznych instalacji wod-kan przy budynku apartamentowo-mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i usługami w parterze  przy ul. Wojska Polskiego 26 w Międzywodziu.

 Dla generalnego wykonawcy wykonaliśmy zewnętrzne instalacje obiektowe: wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Kanalizacja deszczowa obejmowała wykonanie przepompowni  z separatorem i zbiornikiem retencyjno - rozsączającym.

Wykonaliśmy również odwodnienie wykopu fundamentowego przy pomocy igłofiltrów.

Termin wykonania: 2020-2021 r.

 

Back to top