Uzbrajanie terenów pod inwestycje

Oferujemy kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W razie potrzeby jesteśmy w stanie przygotować projekt i niezbędną dokumentację, wymaganą przez krajowe prawo. Następnie wykonujemy wszelkie prace budowlane związane z uzbrojeniem terenu takie jak sieć energetyczna, wodokanalizacyjna czy wewnętrzne drogi w strefie. Działamy kompleksowo i profesjonalnie. 

Back to top